CREDITS

Directors

Aran Hughes & Christina Koutsospyrou

Producers

Aran Hughes, Christina Koutsospyrou
Theo Prodromidis

Cinematography & Editing

Aran Hughes & Christina Koutsospyrou

Sound mixing

Κostas Filaktidis

Sound design

Nikos Konstantinou

Main cast

Giorgos Katsaros
Ilias Katsaros
Spiridoula Katsarou
Adam Paxnis
Kiki Paxni
Vasiliki Spiropoulou

Production company

LINEL FILMS

Sto Lyko